CONFIDENTIALITATE SI PRELUCRARE DATE

Informatiile de mai jos se refera la prelucrarea datelor tale cu caracter personal si la drepturile tale astfel cum acestea sunt prevazute si garantate de dispozitiile Regulamentului UE 679/2016 numit GDPR- Regulamentul General privind Protectia Datelor, de normele de aplicare ale acestuia, precum si de orice alte dispozitii legale aplicabile in materia datelor cu caracter personal.

CINE SUNTEM

Luxenza reprezinta denumirea comerciala a SC URBAN FAB SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Casin numarul 18, apartamentul 2 sector 1, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/ 13832/2013, Cod Unic de Inregistrare Fiscala 32447598.
URBAN FAB SRL, in calitate de operator al datelor tale cu caracter personal, respectam dispozitii legale in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal si intelegem sa punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care combat prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.


CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM SI IN CE SCOPURI

In acest sens, stocam si prelucram numele si prenumele tau, domiciliul, adresa de corespondenta, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal, varsta, sexul, cetatenia, data si locul nasterii, numarul de telefon, adresa de e-mail, datele cardului bancar, precum si orice alte categorii de informatii furnizate de tine in calitate de client sau transmise de catre terti, in urmatoarele scopuri:

 • executarea contractului precum si a operatiunilor premergatoare acestuia;
 • indeplinirea obligatiilor fiscale ale societatii noastre legate de facturare si raportarea catre autoritatile fiscale;
 • publicitate si marketing;
 • indeplinirea obligatiilor noastre legate de tinerea evidentelor contabile;
 • asigurarea comunicarii cu tine prin intermediul serviciilor de posta/curierat, precum si prin intermediul telefonului si al e-mail-ului;
 • apararea diverselor interese legitime.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aceste date vor fi pastrate pe durata mentinerii contului tau pe site-ul luxenza.ro sau pana la data retragerii consimtamantului tau.
Pentru contractele incheiate, vom pastra datele tale cu caracter personal pe durata tinerii evidentelor societatii, conform normelor legale in vigoare.

CATRE CINE TRANSMITEM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, putem transmite datele tale cu caracter personal catre urmatorii destinatari sau categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii IT;
 • furnizorilor de servicii de marketing si publicitate;
 • furnizorilor de servicii de curietar;
 • furnizorilor de servicii de plata/bancare;
 • institutiilor pubice, in masura existentei si in limitele unui temei legal ce sta la baza transmiterii datelor.

SECURITATEA DATELOR

Utilizam mijloace tehnice si organizatorice pentru stocarea datelor in conditii de securitate, folosind servere securizate conform standardelor tehnologice in vigoare.
Cu toate acestea, dorim sa te facem atent cu privire la vulnerabilitatea sistemelor informatice in fata atacurilor cibernetice, situatii independente de controlul nostru si care pot genera accesul unor persoane neautorizate la informatiile tale cu caracter personal.

DREPTURILE TALE

In calitate de persoana vizata, conform normelor GDPR , ai urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la stergerea datelor;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opozitie;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata;
 • dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a iti retrage consimtamantul.

ONORARII

Informatiile furnizate de tine, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea drepturilor de mai sus sunt oferite gratuit. Cu toate acestea, in masura in care cererile formulate sunt nefondate sau excesive, in special din perspectiva caracterului lor repetitiv, putem fie sa percepem o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor necesare, fie sa refuzam sa dam curs cererii.

CUM NE CONTACTEZI

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal ne poti contacta in scris la adresa de e-mail: contact@luxenza.ro sau prin curier la adresa: Strada Casin numarul 18, apartament 2, sector 1, Bucuresti.
Durata oficiala de raspuns va fi de maximum 30 de zile de la primirea solicitarii tale, insa vom depune toate eforturile necesare ca aceasta durata sa fie cat mai scurta.